kao plakat horizontal-01_cr

Ama, kol’ko para???

Vijećali smo, vijećali i vijećali. Na kraju smo se, kao, dogovorili koliko će koštati ulaznice za ovaj naš "Kao" Festival. I kao u svakom...
28877062_10214896000849465_1412923404_o

Pravimo, kao, festival

Osnovni ciljevi udruženja Sunčana kapija su: Podrška svim neinstitucionalnim oblicima djelovanja na području kulture; Zalaganje za...