Kulturna baština – Džamija u Kotezima

Prema usmenom predanju, džamiju je podigao Mujo Kotezlija, koji je, nakon što su osmanske vlasti osvojile Hercegovinu, u ime sultana dijelio Popovo polje kao erazi-emiriju stanovnicima, te od taksi i tarifa sagradio džamiju u Kotezima.

Prisutnost kasnosrednjovjekovne nekropole sa stećcima u Kotezima govori o starosti ovog naselja. U vrijeme osmanske vladavine, od osnivanja Ljubinjskog kadiluka krajem 16. vijeka, Kotezi su se stalno nalazili u sastavu ovog i Trebinjskog kadiluka.

Džamija ima središnji molitveni prostor, ulazni prostor sa sofama, a bila je natkrivena krovom na četiri vode i ima kamenu valjkastu munaru. Ovakav oblik munare rijetko je zastupljen u Bosni i Hercegovini. Prvobitno, džamija je bila pokrivena kamenim pločama.

Džamija u haremu ima nekoliko mezara, a sastavni dio kompleksa su i dvije čatrnje – cisterne za vodu koje su izgrađene tik u džamiju sa sjeveroistočne strane.

Objekat je devastiran 1942. godine, sa džamije je skinut krov, a zgrada mekteba, jugozapadno od džamije, u kojoj se nalazio i stan mualima je srušena. Nakon 1942. ovi objekti nikada nisu obnavljani.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenik BiH donijela je odluku kojom se ova graditeljska cjelina proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Fotografije: Igor Dutina

 

Comments

comments