FLUID 03 najava 04

FLUID dizajn forum #03/2015

Tema ovogodišnjeg Foruma je „Turizam za kulturu / Kultura za turizam / Dizajn za oboje“. Prva sesija ovogodišnjeg Foruma sadržaće niz...
download

Rod i mediji

Mediji su sredstvo za formiranje sistema društvenih vrijednosti, sredstvo uticaja na formiranje javnog mnijenja. Oni su po definiciji »sredstva...